Hoe staat Nederland ervoor?

De economische kansen van maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën staan centraal in de vernieuwde topsectorenaanpak. De komende tijd wordt ingezet op een uitgebreidere monitoring van zowel de maatschappelijk uitdagingen als de sleuteltechnologieën. Eerste resultaten laten zien dat zo’n 70 procent van de projecten in het innovatie-instrumentarium van het bedrijvenbeleid betrekking heeft op een maatschappelijke uitdaging. Daarnaast betreft bijna 1 op de 2 inzetprojecten in de TKI een sleuteltechnologie. Iets meer dan 60 procent van het TKI-onderzoek is te omschrijven als sectoroverschrijdend.

Belang maatschappelijke uitdagingen

Van de projecten die in 2017 gebruik hebben gemaakt van het innovatie-instrumentarium heeft ongeveer 66 procent betrekking op duurzame initiatieven, waarmee zo’n 70 procent van het innovatiebudget is gemoeid.

Belang sleuteltechnologieën

Bijna 1 op de 2 TKI-inzetprojecten richt zich op een van de vijftig sleuteltechnologieën. Het betreft hier vooral de kennisvelden chemie, life science, engineering en geavanceerde materialen. De topsector HTSM is in absolute zin het meest betrokken bij de sleuteltechnologieën. Vanuit de kennisinstellingen zijn dat vooral de Nederlandse universiteiten.

Crossovers

In lijn met eerdere resultaten is er bij de publiek-private samenwerking in de TKI’s sprake van veel sectoroverstijgende samenwerking tussen (top)sectoren. Iets meer dan 60 procent van het TKI-onderzoek is te omschrijven als cross-over.