Bedrijvenbeleid: hoe staat Nederland ervoor?

Afgemeten aan verschillende macro-economische indicatoren zoals de arbeidsproductiviteit behoort Nederland tot de wereldtop van meest ondernemende en concurrerende economieën in de wereld. Specifiek kijkend naar de centrale ambities van het bedrijvenbeleid zijn twee van de drie doelstellingen gerealiseerd.

Arbeidsproductiviteit : Nederland wereldwijd op zesde plaats

Nederland is één van de landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. Nederland staat op de zesde plaats. De groei van de arbeidsproductiviteit is in 2015 aangetrokken en de achterstand op de Verenigde Staten in productiviteitsniveau is bijna ingelopen.

Ambitie 1: Nederland stijgt naar 4e plaats op ranglijst van meest concurrerende economieën

Nadat Nederland vorig jaar naar de 5e plaats in de mondiale concurrentie-index (GCI) van het World Economic Forum was gestegen, stijgt Nederland dit jaar verder naar de 4e plaats en bereikt daarmee de hoogste ranking sinds de totstandkoming van deze index. De top 5 was één van de doelstellingen van het Bedrijvenbeleid.

Ambitie 2: R&D-inspanningen nemen licht toe

De relatieve omvang van de R&D-investeringen in Nederland vertoont, ondanks een turbulente economische ontwikkeling de afgelopen jaren, een lichte opwaartse trend. Hoewel deze ontwikkeling positief is en Nederland het EU28-gemiddelde overtreft, is Nederland met 2,0 procent bbp nog niet op de doelstelling van 2,5 procent.

Dit wordt op deze website verder toegelicht onder het thema Innovatie.

Ambitie 3: Middelen in publiek private samenwerking blijven toenemen

De doelstelling om meer private financiering via publiek-private samenwerking los te maken is gerealiseerd. Vorig jaar is daarom de doelstelling opwaarts bijgesteld van € 500 miljoen naar  € 800 miljoen. De omvang van de publiek en private middelen in publiek-private samenwerking (pps) wordt in 2015 op ruim € 1.020 miljoen geschat, met een private bijdrage van gemiddeld 48 procent. Bedrijven investeerden dus zo’n € 490 miljoen in de publieke kennisinfrastructuur; bijna € 135 miljoen meer dan in 2014 .

Dit wordt op deze website verder toegelicht onder het onderwerp topsectoren.

Samenvatting kerngegevens bedrijvenbeleid

Kerntabel bedrijvenbeleid, 2010-2016
2010201120122013201420152016
Positie Nederland op Global Competitiveness Index8758854
Internationale positie Nederland arbeidsproductiviteit5466666
R&D-intensiteit (% van bbp)1,831,881,921,942
waarvan private R&D-intensiteit0,831,081,11,091,12
R&D-intensiteit topsectoren (% van toegevoegde waarde)-4,14,24,34,6
Omvang pps-projecten (€ mln)---6228141.020
private aandeel in pps (%)---354448
Aantal WBSO-bedrijven19.45020.53022.22022.64022.97022.980
Instroom bètatechniek84.08578.95879.18079.67080.20582.980
Relatieve ontwikkeling topsectoren t.o.v. totale economie (reële toegevoegde waarde, 2010=100)10010099,6101,599,998,4
Bron: ministerie van Economische Zaken Brontabel als csv (723 bytes)