Bedrijvenbeleid: hoe staat Nederland ervoor?

Nederland behoort Nederland tot de wereldtop van meest ondernemende en concurrerende economieën in de wereld, gebaseerd op diverse indicatoren zoals de positie op de ranglijst van meest concurrerende economieën en de arbeidsproductiviteit. Van de drie ambities van het bedrijvenbeleid voor 2020 heeft Nederland er intussen twee gerealiseerd.

Arbeidsproductiviteit : Nederland wereldwijd op zesde plaats

Nederland staat net als vorig jaar op zesde plaats met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. De groei van de arbeidsproductiviteit is de laatste twee jaar minder groot dan in de drie jaar daarvoor. De achterstand op de Verenigde Staten in productiviteitsniveau is daardoor ook weer iets toegenomen.

Ambitie 1: Nederland blijft 4e op ranglijst van meest concurrerende economieën

Nederland handhaaft in 2017 de 4e positie op de ranglijst met meest concurrerende economieën. Met een betere score dan in 2016 behoudt Nederland de positie van meest concurrerende economie in de Europese Unie. Dit blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het World Economic Forum (WEF).

Ambitie 2: R&D-inspanningen nemen licht toe

De relatieve omvang van de R&D-investeringen in Nederland vertoont de afgelopen jaren een lichte opwaartse trend. Ondanks deze groei is de doelstelling van 2,5 procent in 2020 nog niet binnen bereik. De totale R&D-intensiteit ligt met 2,00 procent van het bbp in 2015 en 2,03 procent in 2016  net iets hoger dan het gemiddelde van de EU (i.c. 1,96 procent in 2015). De private R&D-uitgaven nemen licht toe, maar blijven als percentage van het bbp nog achter bij EU-gemiddelde.

Dit wordt op deze website verder toegelicht onder het thema Innovatie.

Ambitie 3: Middelen in publiek private samenwerking blijven toenemen

De omvang van de publieke en private middelen in publiek private samenwerking blijft zich voortvarend ontwikkelen. De pps-omvang is gestegen met 9,3 procent ten opzichte van 2015 en wordt in 2016 op € 1.062 miljoen geschat, met een private bijdrage van gemiddeld 48 procent. Hiermee is het doel van € 800 miljoen, met een private investering van 40 procent ruim behaald. Bedrijven investeerden in 2016 zo’n € 510 miljoen in de publieke kennisinfrastructuur.

Dit wordt op deze website verder toegelicht onder het onderwerp Publiek-privaat onderzoek.