Bedrijvenbeleid: hoe staat Nederland ervoor?

Nederland behoort tot de mondiale top van de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën in de wereld en is tevens ook één van de landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. Het kabinet Rutte III zet er met het vernieuwde bedrijvenbeleid op in deze toppositie te behouden. 

Arbeidsproductiviteit : Nederland wereldwijd op zesde plaats

Nederland staat net als vorig jaar op de zesde plaats op de ranglijst van landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. De groei van de arbeidsproductiviteit loopt in de pas met die in de Verenigde Staten. De groei is echter nog niet terug op het groeitempo van de laatste decennia uit de vorige eeuw, maar dat is een mondiaal verschijnsel en een raadsel.

Nederland zesde op ranglijst meest concurrerende economieën

Nederland staat in 2018 op de zesde plaats op de ranglijst met meest concurrerende economieën. Dit blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het World Economic Forum (WEF). In de editie van 2018 heeft een wijziging in de methodologie plaatsgevonden. Op basis van de nieuwe methodologie zou Nederland vorig jaar op de vijfde plaats staan. Nederland zakt in 2018 één plaats omdat we voorbij worden gestreefd door Duitsland.

R&D-inspanningen nemen licht toe

Het kabinet houdt vast aan de in Europees verband vastgelegde Nederlandse ambitie om een R&D-intensiteit van 2,5% van het BBP te realiseren. Investeren in R&D is echter geen doel in zichzelf, maar vormt één van de fundamenten voor het innovatief vermogen van een land. De totale R&D-intensiteit ligt in 2016 (meest recente cijfer) met 2,00% van het bbp net iets hoger dan het gemiddelde van de EU (i.c. 1,93%). De relatieve omvang van de R&D-investeringen in Nederland is de afgelopen jaren structureel toegenomen door de stijging van de private R&D-uitgaven. De private R&D-uitgaven blijven als percentage van het bbp nog wel achter bij EU-gemiddelde.

Dit wordt op deze website verder toegelicht onder het thema Innovatie.