Arbeidsproductiviteit

Nederland staat in 2022 op de tiende plaats op de ranglijst van landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld. Vergeleken met enkele jaren terug is Nederland gedaald op de ranglijst. Dit komt mede doordat de arbeidsproductiviteit sinds 2008 nauwelijks meer stijgt. De Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei blijft achter bij die van de VS en de andere top-10-landen.

Nederland in top 10 wereldwijd

Arbeidsproductiviteit betekent hoeveel (toegevoegde) waarde een werknemer gemiddeld toevoegt in een gewerkt uur. Internationaal gezien is de arbeidsproductiviteit in Nederland al jaren hoog. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven vernieuwend zijn en efficiënt werken. In 2016 stond Nederland overigens nog op de zevende plaats. Om het niveau van arbeidsproductiviteit tussen landen te vergelijken, wordt gekeken naar: hoeveel tijd moet iemand in een land werken om een bepaald 'mandje' met producten te kunnen kopen in een bepaald jaar (koopkrachtpariteit). Voor het jaar 2017 zijn de niveaus van arbeidsproductiviteit op basis van nieuwe koopkrachtpariteiten aangepast. Mede door die aanpassing daalde Nederland op de ranglijst. De daling op de ranglijst kwam ook doordat de arbeidsproductiviteit in Nederland de laatste jaren minder steeg dan in andere top-10-landen (zie onder). Luxemburg heeft de hoogste arbeidsproductiviteit, gevolgd door Noorwegen. Beide landen scoren vooral relatief gunstig door hun specifieke productiestructuur (Luxemburg: financiële sector en Noorwegen: aardolie- en aardgasproductie).

Top-10-landen met hoogste niveau van arbeidsproductiviteit (in gewerkte uren), 2020-2022 (in 2021 US $)

Top-10-landen met hoogste niveau van arbeidsproductiviteit (in gewerkte uren), 2020-2022 (in 2021 US $)
202020212022
Luxemburg110,0241955117,1895628114,5304928
Noorwegen93,6912225495,0734533497,55813471
Denemarken89,5989001389,993958691,23577056
België87,90832788,9462659688,50977734
Zwitserland86,2428380187,4209710687,814856
Zweden81,5509144583,3152494883,63794565
Ierland83,4898965782,7887271583,26343422
Verenigde Staten82,2955985283,2696730983,13031975
Oostenrijk81,602076181,1342308580,66399202
Nederland77,8876411779,8210305479,92165363
Bron: The Conference Board Brontabel als csv (485 bytes)

Vergelijking Nederland met VS en EU

Als één van de toplanden is voor Nederland een historische vergelijking met de Verenigde Staten (VS) interessant. De VS hadden na de Tweede Wereldoorlog wereldwijd lange tijd de hoogste productiviteit. Tegenwoordig staat de VS achtste op de hierboven gepresenteerde wereldwijde ranglijst. Kijken we naar de laatste tien jaar, dan verliep de groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit eerst ongeveer hetzelfde als die in de VS. Sinds 2015 is de groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit echter bijna helemaal tot stilstand gekomen. De VS zijn Nederland hierdoor in 2018 gepasseerd op de ranglijst. De Nederlandse productiviteit ligt nog wel ruim boven het EU-gemiddelde, maar het verschil wordt kleiner. Opvallend is dat in Nederland de arbeidsproductiviteit in 2020 - het eerste coronajaar - daalde, terwijl dat niet voor de EU als geheel en de VS het geval was. Het aantal gewerkte uren nam daar veel sterker af dan in Nederland. De reden voor dit verschil is niet meteen duidelijk en voor nader onderzoek.

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit Nederland, VS en EU 27-landen, 2002-2022 (in 2021 US $ )

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit Nederland, VS en EU 27-landen, 2002-2022 (in 2021 US $ )
Verenigde StatenNederlandEU-27
200263,7706924470,6219769754,39257267
200365,8820529971,5544624155,02399863
200467,6609430872,7885395256,03806002
200569,0070646174,5266744756,78232366
200669,6125289175,6351542257,82892563
200770,4526579676,3109042658,50698923
200871,4298415776,7490099658,52263869
200973,608124975,017784257,82712565
201075,6540940276,5669721659,44171017
201175,6949276977,0576478360,49027296
201276,0602859276,9429486560,81484609
201376,522893777,5276460161,4148953
201476,8149284978,1017071661,86050582
201577,2786876378,8693889562,60090535
201677,5708360478,7464007762,93576565
201778,2776089679,1747066964,06183497
201879,053221378,9204959964,55573035
201980,2029910978,7853880365,26997015
202082,2955985277,8876411765,44053121
202183,2696730979,8210305465,96753056
202283,1303197579,9216536365,92320708
Bron: The Conference Board Brontabel als csv (912 bytes)

Productiviteitsgroei bepalend voor toename welvaart

Vooral doordat de arbeidsproductiviteit na de Tweede Wereldoorlog steeg, nam onze welvaart na 1945 toe. Dat geldt ook voor de toekomst. De welvaart kan ook toenemen doordat meer mensen werken, maar het arbeidsaanbod (aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt) zal slechts beperkt toenemen. En dus zullen we vooral productiever moeten worden om duurzame economische groei te realiseren, ondersteund door toepassingen van nieuwe duurzame technologieën en innovaties.

Productiviteit stijgt nauwelijks, oorzaak niet helder
Maar de laatste jaren groeit de productiviteit in ons land (net als in vele andere landen) niet of nauwelijks meer. Economen en beleidsmakers worstelen al enige tijd met dit vraagstuk. De techno-pessimisten zijn van mening dat dit blijvend is. Hun argument hiervoor is: belangrijke innovaties uit de eerste helft van de 20e eeuw (zoals elektriciteit) waren veel belangrijker voor de groei van de productiviteit dan de uitvindingen in de periode erna (zoals ICT). De techno-optimisten aan de andere kant zien juist veel mogelijkheden voor groei door het gebruik van ICT en meer digitalisering. Zij beargumenteren dat dit steeds meer een positief effect op de economie zal hebben.

Verschil Nederland en andere landen

In het blad Economische Statistische Berichten (ESB) verscheen in 2019 het artikel "De mondiale productiviteitspuzzel voor Nederland" (zie downloads). Daarin is de wereldwijde productiviteitsvertraging geanalyseerd en welke verklaringen er voor de vertraging zijn die alleen voor Nederland gelden. In Nederland lijken er geen sterke aanwijzingen te zijn voor een haperende marktdynamiek of een stagnerende verspreiding van kennis en technologie. Maar Nederland verschilt in één opzicht wel: het aantal zzp’ers. In Nederland had in 2018 79 procent van de bedrijven geen personeel, tegenover 55 procent in de EU-28.
Nederland heeft van de top 10-landen met de hoogste productiviteit de zwakste productiviteitsgroei gehad in de periode 2009-2022. Deels komt dat doordat Nederland minder aardgas produceert. Misschien komt het ook doordat in die periode de productiviteitsgroei van zzp’ers daalde en ze een groot aandeel in de Nederlandse productie hebben. De productiviteitsdaling van zzp’ers is wel opvallend. Mogelijk spelen meetproblemen bij de meting van de gewerkte uren van zzp’ers hier een rol. Een recent ESB-artikel (zie downloads) wijst op de mogelijke overschatting van het aantal gewerkte uren door zzp’ers en daardoor onderschatting van de (macro)productiviteit met grofweg tien procent. Het CBS onderzoekt dit verder.